Thuyết trình Google Slides trực tiếp từ Google Meet

Tháng 10 22, 2022


Thông báo này được đưa ra tại Google Cloud Next ‘22. Xem Next OnAir theo dõi buổi phát trực tiếp hoặc xem bản ghi phiên sau sự kiện. Truy cập Cloud Blog để tìm hiểu thêm về những cải tiến mới nhất của Google Workspace.

Tính năng mới:

Nhiều người dùng Google Meet chia sẻ nội dung trên màn hình trong các cuộc họp và Google đều cho rằng điều quan trọng là người thuyết trình phải tích cực tương tác với những người tham dự cuộc họp.

Giờ đây, người dùng sẽ có thể kiểm soát các Trang trình bày và tương tác với những người cùng tham dự trong một màn hình bằng cách trình bày từ Meet. Trải nghiệm cập nhật này có thể giúp người dùng trình bày với sự tự tin hơn và điều tốt nhất là làm cho các tương tác kỹ thuật số giống như khi đang thuyết trình trực tiếp.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng này thúc đẩy sự cộng tác tích cực bằng cách cho phép người dùng xem tất cả nội dung, điều khiển bản trình bày và đối tượng tham dự ở cùng một nơi.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối:

    • Chọn 'Trình bày thẻ' trong Meet > chọn bản trình bày Google Slide > quản lý bản trình bày bằng các điều khiển ở góc dưới cùng của bản trình bày.

    • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách kiểm soát Slides trong Google Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/10/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Education Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade và Nonprofits.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Education Fundamentals, Frontline, cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech