Dễ dàng truy cập biểu tượng cảm xúc thường xuyên sử dụng trong Google Chat

Tháng 7 23, 2022


Tóm tắt nhanh:

Trong mục chọn biểu tượng cảm xúc của Google Chat, những biểu tượng cảm xúc được người dùng sử dụng thường xuyên sẽ được hiện ở mục mới “Sử dụng thường xuyên“. Hy vọng sự cải tiến này sẽ dễ dàng hơn trong việc dùng và thêm vào những biểu tượng cảm xúc của người dùng khi thêm hoặc phản ứng những tin nhắn, hoặc cài đặt trạng thái tùy chỉnh.

Những biểu tượng cảm xúc được “sử dụng thường xuyên“ trong Google Chat trên web

Những biểu tượng cảm xúc được “sử dụng thường xuyên” trong Google Chat trên Android 

Cập nhật này đã khả dụng trên web và các thiết bị Android. Tính khả dụng đối với iOS có khả năng ra mắt trong vài tuần tới. 

Làm thế nào để bắt đầu: 

  • Quản trị viên: không có cài đặt quản trị viên đối với tính năng này. 

  • Người dùng cuối: người dùng sẽ tự động thấy hiển thị sự cải thiện khi sử dụng biểu tượng cảm xúc trong Google Chat.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Business và G Suite Basic phiên bản cũ.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

LVtech