Thay hình nền bằng video trong Google Meet trên iOS

Tháng 9 08, 2021


Tính năng mới:

Ngoài việc thay thế nền Google Meet bằng một hình ảnh tĩnh trên webthiết bị di động, giờ đây người dùng có thể thay thế nền bằng một video. Hiện tại, người dùng có thể chọn từ ba video do Google tạo: lớp học, bữa tiệc và khu rừng - sẽ sớm có nhiều tùy chọn hơn. Tính năng này đã khả dụng trên Google Meet trên web.

Sử dụng nền video để làm cho cuộc gọi trở nên thú vị hơn.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Hình nền tùy chỉnh có thể giúp người dùng thể hiện nhiều hơn tính cách cá nhân, cũng như giúp che môi trường xung quanh để đảm bảo sự riêng tư. Với tùy chọn thay thế nền bằng video, hy vọng điều này sẽ làm cho cuộc gọi điện video thú vị hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech