Di chuyển an toàn các thư được mã hóa hiện có sang mã hóa phía máy khách Gmail (CSE)

Tháng 3 22, 2024


Tính năng mới:

Bắt đầu từ hôm nay, quản trị viên có thể di chuyển email được mã hóa từ các dịch vụ khác như Microsoft 365, Microsoft Exchange hoặc Virtu sang mã hóa phía máy khách Gmail ở định dạng S/MIME. Điều này cho phép khách hàng Google Workspace đơn giản hóa quá trình di chuyển bằng cách nhập hàng loạt email nhạy cảm dưới dạng tin nhắn S/MIME mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư hoặc trạng thái tuân thủ.

Đặc biệt:

  • Thư S/MIME được nhập từ các nhà cung cấp dịch vụ thư khác hiện được Gmail CSE hỗ trợ

  • Khách hàng của Virtru có thể sử dụng tiện ích di chuyển để mã hóa kho lưu trữ văn bản thuần túy từ Vault hoặc Takeout và nhập chúng dưới dạng tin nhắn S/MIME

  • Khách hàng có thể nhập hàng loạt bất kỳ kho lưu trữ email văn bản thuần túy nào vào Gmail dưới dạng tin nhắn S/MIME

Thông tin chi tiết:

Tiện ích di chuyển Gmail CSE có sẵn cho Windows, Mac và Linux và hỗ trợ các định dạng tệp PST & Mbox.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

Web & Android

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

iOS: 

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/03/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus

Nguồn: LVtech