Tin cập nhật tuần từ 18-24/3/2024

Tháng 3 25, 2024


Tìm kiếm tệp trực tiếp với thanh tìm kiếm mới trong Google Drive

Năm ngoái, Google đã giới thiệu chế độ xem trang chủ mới trong Google Drive giúp người dùng tìm thấy các tệp quan trọng nhất dễ dàng hơn và nhanh hơn. Bắt đầu từ tuần này, người dùng sẽ nhận thấy thanh tìm kiếm mở rộng và khả năng của khối tìm kiếm nâng cao cho phép lọc tệp trên toàn bộ My Drive.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang triển khai

  • Bản phát hành theo định kỳ: dự kiến vào ngày 15/4/2024. 

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân. 

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Drive.

 

 


Cải thiện tính năng lọc các ô đã hợp nhất trong Google Sheets

Người dùng hiện có thể lọc các phạm vi có ô đã hợp nhất trong Google Sheets

  • Đối với các phạm vi có tính năng hợp nhất theo chiều dọc, người dùng có thể tạo bộ lọc và áp dụng các loại bộ lọc khác nhau (điều kiện, giá trị và màu sắc).

  • Đối với các phạm vi có sự hợp nhất theo chiều ngang, người dùng có thể tạo bộ lọc, áp dụng các loại bộ lọc khác nhau (điều kiện, giá trị và màu sắc) cũng như sắp xếp theo giá trị hoặc màu sắc.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang triển khai

  • Bản phát hành theo định kỳ: dự kiến vào ngày 3/4/2024. 

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân. 

Tìm hiểu thêm về cách sắp xếp và lọc dữ liệu.

Nguồn: LVtech