Tính năng khung giờ hẹn hiện tại trong Google Calendar sẽ được thay thế bằng lịch hẹn vào tháng 7/2024

Tháng 3 19, 2024


Tính năng mới:

Hiện tại, Google cung cấp hai công cụ có chức năng tương tự cho người dùng trong Google Calendar: thời điểm cuộc hẹnlịch hẹn. Trong vài năm qua, lịch hẹn đã trở thành công cụ tiên tiến hơn, mang lại trải nghiệm đặt lịch suôn sẻ hơn và nhiều tính năng mạnh mẽ hơn.

Để tạo trải nghiệm gắn kết cho người dùng trong Calendar, kể từ ngày 18/7/2024, tính năng thời điểm cuộc hẹn sẽ được thay thế bằng lịch hẹn.

Từ nay đến ngày 18/7/2024, khuyến khích người dùng khám phá và làm quen với lịch hẹn. Tất cả các thời điểm cuộc hẹn hiện tại sẽ vẫn hoạt động cho đến ngày 18/7/2024, tuy nhiên, từ nay trở đi, người dùng nên tạo cuộc hẹn mới bằng cách sử dụng lịch hẹn. Bắt đầu từ ngày 18/8/ 2024, các trang đặt lịch hẹn sẽ không còn hoạt động nữa và tất cả các cuộc hẹn mới sẽ phải được đặt trước thông qua lịch hẹn. Hãy truy cập tài nguyên Trung tâm trợ giúp toàn diện này để biết thông tin chi tiết về lịch hẹn.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng khung giờ hẹn hiện tại trong Google Calendar sẽ được thay thế bằng lịch hẹn, một hệ thống đặt lịch hẹn giàu tính năng mang lại trải nghiệm đặt lịch mượt mà hơn và nhiều tính năng mạnh mẽ hơn.

Thông tin chi tiết:

Cùng với quá trình chuyển đổi này, khách hàng Google Workspace Business Starter hiện có quyền truy cập vào tính năng lên lịch hẹn, cho phép mỗi người dùng tạo một trang đặt lịch hẹn.

Khả năng tạo nhiều lịch trình và sử dụng các tính năng nâng cao bổ sung được cung cấp đối với các phiên bản sau: Google Workspace Individual, Business Standard và Business Plus, Enterprise Standard và Business Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade, Nonprofits và Google One Premium.

Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các tính năng và cách thiết lập lịch hẹn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Google đã chia sẻ việc sử dụng thời điểm cuộc hẹn hiện tại của từng tổ chức với quản trị viên. Quản trị viên nên xem lại việc sử dụng trong tổ chức và giúp người dùng chuyển sang lịch hẹn. Các thời điểm cuộc hẹn hiện tại sẽ không được di chuyển tự động, vì vậy người dùng cần tạo lại thiết lập với lịch hẹn.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tạo lịch hẹn tùy chỉnh tình trạng rảnh/bận của cuộc hẹn. Người dùng là người tổ chức hoặc người chỉnh sửa các khung giờ hẹn sẽ sớm thấy các biểu ngữ trong sản phẩm hướng dẫn chuyển sang sử dụng lịch hẹn.

Thời gian triển khai:

  • Đang triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/7/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng  đối với Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade, Nonprofits, khách hàng Google Workspace Individual và người dùng Google One Premium.

Nguồn: LVtech