Di chuyển dữ liệu email từ tài khoản Google Workspace này sang tài khoản Google Workspace khác, đã khả dụng ở bản beta mở ​

Tháng 3 06, 2024


Tính năng mới:

Bắt đầu từ hôm nay, Google đã có trải nghiệm di chuyển dữ liệu mới: quản trị viên có thể di chuyển dữ liệu email của người dùng từ tài khoản Google Workspace này sang tài khoản Google Workspace khác theo cách đáng tin cậy và hiệu quả hơn. Có thể định cấu hình di chuyển dữ liệu cho tối đa 100 người dùng cùng một lúc và cũng có thể chuyển dữ liệu mới được tạo từ nguồn một cách thông minh mà không trùng lặp nội dung đã di chuyển trước đó.

Tính năng này có sẵn dưới dạng phiên bản beta mở, nghĩa là quản trị viên có thể sử dụng tính năng này mà không cần đăng ký vào một chương trình beta cụ thể.

 

Thông tin chi tiết:

Quản trị viên có thể tìm thêm thông tin trong Trung tâm trợ giúp về việc di chuyển các dạng dữ liệu khác từ các loại tài khoản nguồn khác nhau.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về dịch vụ di chuyển dữ liệu và email.

  • Người dùng cuối: Không yêu cầu hành động của người dùng cuối

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện có sẵn trong phiên bản beta mở.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho Google Workspace Business Starter, Business Standard và Business Plus; Enterprise Standard và Enterprise Plus; Education Fundamentals, Education Standard, Teaching and Learning Upgrad, khách hàng Essentials Starter, Essentials, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus và tổ chức phi lợi nhuận

Nguồn: LVtech