Định cấu hình giới hạn thành viên cho các nhóm khả dụng phiên bản beta mở

Tháng 10 08, 2021


Tính năng mới:

Google đang thêm các biện pháp kiểm soát cấp độ nhóm cho phép quản trị viên hạn chế tư cách thành viên nhóm dựa trên:

Thành viên nội bộ hoặc bên ngoài,

  • Loại thành viên (tài khoản dịch vụ, người dùng, nhóm)

  • Tính năng này có sẵn dưới dạng bản beta mở, có nghĩa là quản trị viên có thể sử dụng mà không cần đăng ký vào chương trình beta cụ thể.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối là chủ sở hữu và người quản lý nhóm.

Tại sao quan trọng:

Tính năng này giúp đảm bảo Nhóm được định cấu hình đúng cách và nằm trong phạm vi giới hạn của các hạn chế cụ thể. Ví dụ: nếu quản trị viên định cấu hình một nhóm để loại trừ tài khoản dịch vụ, thì hạn chế đó sẽ được giữ nguyên và thực thi cho tất cả các thay đổi nhóm trong tương lai.

Sau khi có giới hạn, Google sẽ thông tin liệu có vi phạm tư cách thành viên hay không và các tác vụ được đề xuất để giải quyết sự khác biệt. Hơn nữa, tính năng này sẽ ngăn mọi thay đổi mới vi phạm cài đặt hiện tại nhằm đảm bảo an toàn cho nhóm.

Thông tin chi tiết:

Lưu ý quan trọng: chủ sở hữu và người quản lý nhóm không thể xóa các hạn chế sau khi các hạn chế này được áp dụng, nhưng có thể thêm các hạn chế bổ sung. Ví dụ: nếu một nhóm được định cấu hình để chứa những người dùng và nhóm riêng lẻ, chủ sở hữu nhóm có thể hạn chế thêm nhóm đó chỉ với những người dùng. Tuy nhiên, chủ sở hữu nhóm không thể thay đổi nhóm được thiết lập chỉ chứa các cá nhân để cho phép cả cá nhân và nhóm. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về việc áp dụng các hạn chế thành viên đối với nhóm và sử dụng tài liệu API  để tìm hiểu thêm về cách quản lý các hạn chế nhóm bằng API Cloud Identity.

  • Chủ sở hữu và người quản lý nhóm: sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu thêm về cách đặt và xem các hạn chế của Nhóm bằng API Cloud Identity.

  • Người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/10/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Enterprise Standard, Education Plus và Cloud Identity Premium.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Frontline, Frontline và Nonprofits, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech