Phát triển tính năng giơ tay cho các thiết bị phần cứng của Google Meet

Tháng 10 09, 2021


Tóm tắt:

Năm ngoái, Google đã công bố khả năng giơ tay phát biểu trong Google Meet để nâng cao khả năng tương tác mà không làm gián đoạn quá trình trò chuyện. Hiện Google đang đưa tính năng này lên tất cả phần cứng của Google Meet để giúp mang lại trải nghiệm hợp nhất hơn cho các hoạt động kết hợp.

Để giơ tay trên bộ điều khiển cảm ứng, chỉ cần nhấn vào “Giơ tay” ở trên cùng. Sau khi giơ tay, người điều hành và tất cả những người tham gia khác sẽ thấy danh sách những người tham gia theo thứ tự giơ tay.

Bộ điều khiển cảm ứng cũng sẽ hiển thị cho tất cả những người tham gia khác đã giơ tay, cũng như một cách dễ dàng để chuyển trở lại danh sách người tham gia đầy đủ.

Giơ tay bằng bộ điều khiển cảm ứng Room Kit

Được đặt trong bộ điều khiển cuộc gọi, việc giơ tay có thể dễ dàng tiếp cận với bộ dụng cụ bằng điều khiển từ xa. Chỉ cần mở danh sách người tham gia và nhấp vào nút giơ tay. Nếu những người tham gia khác giơ tay, những người tham gia và người kiểm duyệt trong phòng sẽ thấy thông báo cũng như huy hiệu trên ô video.

Người tổ chức cuộc họp sử dụng Giơ tay trên Room Kit có điều khiển từ xa

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên cho tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng hình thức giơ tay trong cuộc họp.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần  triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/10/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Essentials, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade và Nonprofits cũng như khách hàng của G Suite Business.

  • Không khả dụng đối với phiên bản free, Business Starter và Frontline.

Nguồn: LVtech