Định cấu hình hàng loạt Kiểm soát truy cập ứng dụng cho các ứng dụng của bên thứ ba

Tháng 10 28, 2022


Tính năng mới:

Hiện tại, quản trị viên có thể tải xuống và xem tệp CSV với thông tin về các ứng dụng được truy cập và định cấu hình. Giờ đây, quản trị viên có thể sử dụng tệp CSV đó để chỉ định trạng thái của từng ứng dụng — đáng tin cậy, bị chặn hoặc hạn chế — và tải tệp lên lại Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để cập nhật.

Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, bên dưới Bảo mật > Các tùy chọn kiểm soát API > Kiểm soát quyền truy cập của ứng dụng, quản trị viên sẽ thấy tùy chọn “Danh sách cập nhật hàng loạt”.

Kiểm soát cách các ứng dụng trong tổ chức truy cập vào dữ liệu Google Workspace là rất quan trọng đối với bảo mật của người dùng cuối và dữ liệu nhạy cảm. Thay đổi này giúp quản trị viên dễ dàng đặt hàng loạt các chính sách hơn là thực hiện các hành động một cách riêng lẻ gây mất thời gian.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: để quản lý quyền truy cập ứng dụng, trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, hãy điều hướng đến Bảo mật > Các tùy chọn kiểm soát API > Kiểm soát quyền truy cập của ứng dụng. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm và định cấu hình hàng loạt ứng dụng của bên thứ ba.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/10/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với Cloud Identity Pro.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials.

Nguồn: LVtech