Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu AppSheet hiện khả dụng ở chế độ xem trước công khai

Tháng 10 27, 2022


Tính năng mới:

AppSheet là nền tảng của Google để xây dựng và triển khai các ứng dụng end-to-end và tự động hóa mà không cần viết mã. Sau khi Google tiếp tục cải tiến và hợp lý hóa việc tạo ứng dụng, Google giới thiệu cơ sở dữ liệu có cấu trúc được tích hợp sẵn trong bản xem trước công khai.

Trong trình chỉnh sửa cơ sở dữ liệu, người dùng có thể đặt các loại cột giống như trong trình chỉnh sửa AppSheet cho dữ liệu

Dễ dàng tạo và tùy chỉnh cơ sở dữ liệu bắt đầu từ trang Ứng dụng của tôi trên AppSheet

Ảnh hưởng:

Quản trị viên, nhà phát triển, người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Cơ sở dữ liệu AppSheet giúp dễ dàng tổ chức và quản lý dữ liệu cung cấp ứng dụng trực tiếp trong AppSheet. Xem Developer Blog để biết thêm thông tin.

Thông tin chi tiết:

Lưu ý rằng trong khi xem trước:

  • Quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu AppSheet sẽ được bật theo mặc định cho mọi người. Sẽ không có tác động đến các ứng dụng hiện có. Người dùng có thể kết nối cơ sở dữ liệu với cả ứng dụng AppSheet mới và hiện hữu.

  • Cơ sở dữ liệu sẽ được giới hạn ở 10.000 hàng trên mỗi bảng, 20 bảng trên mỗi cơ sở dữ liệu và 20 cơ sở dữ liệu cho mỗi người dùng. Các giới hạn này có thể thay đổi khi tính năng này phổ biến.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và nhà phát triển: có thể tạo cơ sở dữ liệu trống từ trang Ứng dụng của tôi.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp AppSheet để biết thêm thông tin về cơ sở dữ liệu AppSheet.

  • Xem loạt bài Hướng dẫn trên Youtube để biết thêm thông tin về cách xây dựng với AppSheet.

  • Đăng ký để xem cơ sở dữ liệu tích hợp sẵn của AppSheet đang hoạt động, đồng thời đặt câu hỏi và nhận câu trả lời trực tiếp.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Plus, cũng như những khách hàng có giấy phép AppSheet.

Nguồn: LVtech