Định cấu hình màn hình Chromebase cho Meetings để tự động tắt khi không sử dụng

Tháng 3 12, 2022


Tóm tắt:

Quản trị viên hiện có thể định cấu hình Chromebase cho Meetings trong nhóm để tự động tắt màn hình khi không sử dụng. Google đã nhận được phản hồi từ khách hàng rằng việc giảm tiêu thụ điện năng ngày càng quan trọng - hy vọng điều này sẽ giúp khách hàng đạt được mục tiêu bền vững hoặc tuân thủ các yêu cầu về hiệu quả năng lượng tại địa phương.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ tôn trọng cài đặt tiết kiệm năng lượng hiện tại đối với thiết bị Chromebase cho cuộc họp và có thể được thay đổi ở cấp đơn vị tổ chức. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý cài đặt tiết kiệm năng lượng.

  • Người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào - để đánh thức thiết bị, chỉ cần chạm vào màn hình.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/3/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và G Suite Business có thiết bị phần cứng của Google Meet.

Nguồn: LVtech