Google Sheets tăng gấp đôi giới hạn ô

Tháng 3 15, 2022Tóm tắt:

Google đã tăng giới hạn ô trong Google Sheets từ tối đa năm triệu ô lên đến mười triệu ô. Giới hạn này áp dụng cho các tệp mới, hiện hữu và đã nhập từ trước.

Trong suốt 4 năm qua, Google đã liên tục tăng giới hạn ô trong Google Sheets: từ 2 triệu lên 5 triệu ô vào năm 2019 và hiện tại là 10 triệu. Hy vọng sự gia tăng này hiện tại và trong tương lai mang lại cho người dùng khả năng làm việc với dữ liệu trên quy mô lớn hơn nhiều trong Google Sheets.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech