Đơn giản hóa việc soạn giáo án với các mẫu lớp học có thể chia sẻ và bài tập trên lớp với Google Classroom beta mới

Tháng 8 08, 2023


Tính năng mới:

Trước đây, phải thêm người dạy cố định để chia sẻ hoặc phân phối chương trình giảng dạy. Điều này có thể dẫn đến sự cố truy cập, thông báo không cần thiết và trang chủ lộn xộn.

Để cải thiện trải nghiệm này, Google rất vui mừng được công bố phiên bản thử nghiệm của Google Classroom sẽ đơn giản hóa việc lập kế hoạch bài học với những người khác và làm cho tài liệu lớp học dễ truy cập hơn. Thông qua bản beta, người dạy đã được xác minh có thể chia sẻ liên kết đến các lớp chất lượng cao và mẫu lớp để các người dạy khác trong tổ chức có thể xem trước và nhập bài tập trên lớp vào một lớp hiện có hoặc một lớp mới. Điều này sẽ cung cấp cho người dạy những ý tưởng về thiết kế hướng dẫn và luôn cập nhật những tài liệu tốt nhất.

Phiên bản beta này sẽ được cung cấp trên toàn cầu cho khách hàng Google Workspace for Education Plus bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Nhật. Quản trị viên Google Workspace có thể sử dụng biểu mẫu đăng ký để đăng ký dùng thử bản beta từ nay đến ngày 1/9/2023.

shareable class templates and classwork with new Google Classroom beta

 

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng này cho phép người dạy dễ dàng phân phối chương trình giảng dạy hoặc nội dung lớp học được tiêu chuẩn hóa cho những người khác trong tổ chức. Do đó, đồng nghiệp có thể dễ dàng xem trước, chọn và nhập bài tập trên lớp chất lượng cao vào lớp học.

export coursework and share with others

Thông tin chi tiết:

 • Thông tin của học viên, chẳng hạn như bài tập đã nộp, nhận xét và điểm số, sẽ không hiển thị khi xem trước một lớp học được chia sẻ.

 • Tài liệu lớp học đã nhập sẽ được lưu ở chế độ nháp cho các lớp đã chọn.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này, tuy nhiên, quản trị viên phải đảm bảo những điều sau đây được thiết lập cho người dùng cuối:

 • Người dùng cuối:

  • Để chia sẻ một lớp học, hãy nhấp vào nút “Share classwork” trên trang Bài tập trên lớp.

  • Sau khi nhận được liên kết lớp học, hãy mở trong trình duyệt. Khi xem trước lớp học được chia sẻ, hãy chọn các mục bài tập trên lớp muốn xuất sang một lớp học.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chia sẻ mẫu lớp học và bài tập trên lớp.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng Education Plus.

Nguồn: LVtech