Đồng bộ hóa người dùng và nhóm từ Azure Active Directory với Directory Sync

Tháng 7 27, 2023


Tính năng mới:

Quản trị viên Google Workspace hiện có thể sử dụng Directory Sync để đồng bộ hóa người dùng và nhóm từ Azure Active Directory. Directory Sync là giải pháp thay thế cho Google Cloud Directory Sync (GCDS), quản trị viên có thể sử dụng để đồng bộ hóa dữ liệu của người dùng và nhóm với thư mục Google Cloud mà không cần phải quản lý triển khai và phần cứng tại chỗ.

 

Đồng bộ hóa thư mục hiện khả dụng phiên bản beta mở, có nghĩa là không cần đăng ký hoặc đăng ký phiên bản beta. Vui lòng đọc thêm về Directory Synccác tính năng để xác định xem có phù hợp nhất với nhu cầu hay không.

Thông tin chi tiết:

Quản trị viên có thể thêm tối đa một kết nối Azure Directory để đồng bộ hóa thông tin người dùng và nhóm với Google Cloud Directory. Về phía Microsoft Azure Active Directory, cần có các đặc quyền của Global Administrator để sử dụng tính năng này — điều này là để có thể "đọc" toàn bộ hồ sơ người dùng, nhóm và tư cách thành viên nhóm để đồng bộ hóa các đối tượng này vào Cloud Directory.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên:

    • Để sử dụng phiên bản beta của Đồng bộ hóa thư mục, hãy chuyển đến Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Trang chủ >Directory > Directory Sync. Không cần đăng ký hoặc đăng ký bản beta.

    • Quản trị viên có thể ủy quyền khả năng quản lý Active Directory với vai trò người dùng quản trị viên Directory Sync mới. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Directory Sync

  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1–3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/7/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và khách hàng Cloud Identity.

Nguồn: LVtech