Nhập các tệp nhạy cảm bên ngoài tổ chức vào Google Drive bằng mã hóa phía máy khách bằng API Drive, ra mắt phiên bản beta

Tháng 7 25, 2023


Tính năng mới:

Đối với các phiên bản Google Workspace chọn lọc, quản trị viên có thể nhập các tệp nhạy cảm, đã được mã hóa từ bộ nhớ của bên thứ ba bằng cách sử dụng tính năng mã hóa phía máy khách và Google Drive API, giúp bảo vệ tính bảo mật cho dữ liệu. Quản trị viên các phiên bản Workspace đủ điều kiện có thể đăng ký quyền truy cập beta bằng biểu mẫu này.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Hiện tại, tính năng mã hóa phía máy khách cho phép người dùng cuối thực hiện mã hóa bổ sung trong Google Workspace. Tuy nhiên, điều quan trọng đối với khách hàng và đối tác là nhập nội dung nhạy cảm vào Google Drive thay cho người dùng cuối. Với việc ra mắt chức năng beta này, quản trị viên sẽ có thể dễ dàng nhập hàng loạt tệp và giữ các tệp này ở chế độ riêng tư bằng mã hóa phía máy khách.

Google Workspace đã sử dụng các tiêu chuẩn mã hóa mới nhất để mã hóa tất cả dữ liệu lưu trữ và truyền giữa các cơ sở. Mã hóa phía máy khách giúp tăng cường tính bảo mật cho dữ liệu đồng thời giúp giải quyết nhiều nhu cầu tuân thủ và chủ quyền dữ liệu. Mã hóa phía máy khách đã khả dụng cho Google Drive, Google Docs, Sheets, Slides, Google Meet, Google Calendar và Gmail. Để biết thêm thông tin, hãy xem thông báo ban đầu.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên:

    • Khách hàng Workspace đủ điều kiện có thể đăng ký bản beta bằng biểu mẫu.

    • Sau khi được chấp nhận tham gia bản beta, quản trị viên sẽ nhận được hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng Drive API để nhập tài liệu bằng mã hóa.

    • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về mã hóa phía máy khách.

  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Google sẽ chấp nhận các ứng dụng beta và đưa khách hàng vào danh sách cho phép trong vài tuần tới.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus.

Nguồn: LVtech