Đưa cộng tác trong Canvas vào Google Assignments

Tháng 8 01, 2023


Tính năng mới:

Google Assignments Learning Tool Interoperability (LTI) 1.3 là một ứng dụng tích hợp cung cấp cho người dạy sử dụng Canvas một cách nhanh chóng, đơn giản hơn để giao bài, phân tích và chấm điểm bài làm của học viên. Điều này mang sức mạnh cộng tác của Google Workspace for Education trên Canvas.

Hôm nay, Google sẽ giới thiệu một tính năng mới dành riêng cho Canvas cho phép người dùng tạo một mục trên Drive và cộng tác trên đó với những người dùng khác trong khóa học. Giờ đây, người dạy và người học có thể làm việc cùng nhau trên nhiều mục Google Drive, bao gồm Docs, Sheets, Slides, Sites, Forms, Jamboards và Drawing.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: để cho phép người dùng truy cập tính năng này, phải BẬT Assignments. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt dịch vụ cho người dùng Google Workspace.

 • Người dùng cuối:

  • Sử dụng các bước sau để tạo cộng tác trong Canvas:

   • Đăng nhập vào Canvas > mở khóa học > trong thanh bên, nhấp vào Cộng tác > nhấp vào + Cộng tác > Google Drive (LTI 1.3). Nếu chưa đăng nhập, hãy đăng nhập vào tài khoản Google Workspace for Education. Nhập tiêu đề cho nhiệm vụ > (tùy chọn) nhập mô tả > bên dưới loại tệp, chọn loại tệp Drive > mời mọi người cộng tác, chọn bất kỳ người dùng LMS nào để chia sẻ tệp Drive cộng tác > nhấp vào Tạo > trong cửa sổ bật lên đã mở, xác nhận các thay đổi và nhấp vào Tạo.

  • Sử dụng các bước sau để mở cộng tác trong Canvas:

   • Đăng nhập vào Canvas > mở khóa học > trong thanh bên, nhấp vào Cộng tác > nhấp vào liên kết tiêu đề cho hoạt động cộng tác muốn mở. Lưu ý: chỉ có thể xem cộng tác nếu là người hướng dẫn hoặc được thêm làm cộng tác viên. Trong tab mới được mở:

    • Đăng nhập vào tài khoản Google Workspace for Education hoặc Google

    • Nếu đây là lần đầu tiên mở cộng tác, hãy nhấp vào Tham gia

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Assignments với Canvas cũng như tạo, chỉnh sửa, mở và xóa cộng tác.

Thời gian triển khai:

 • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus và Teaching and Learning Upgrade.

Nguồn: LVtech