Tin cập nhật tuần từ 24-30/7/2023

Tháng 7 31, 2023


Đặt chính sách truy cập theo ngữ cảnh cho các ứng dụng 1P & 3P để truy cập Workspace API 

Giờ đây, quản trị viên có thể sử dụng quyền truy cập theo ngữ cảnh để chặn hoặc giới hạn quyền truy cập API của bên thứ nhất và bên thứ ba vào các ứng dụng Google Workspace. Với quyền truy cập theo ngữ cảnh, quản trị viên có thể thiết lập các cấp độ truy cập khác nhau cho các ứng dụng Workspace dựa trên danh tính của người dùng và ngữ cảnh của yêu cầu (vị trí, trạng thái bảo mật thiết bị, địa chỉ IP). 

Việc mở rộng các chính sách này cho các API yêu cầu dữ liệu cốt lõi của Workspace sẽ cung cấp cho quản trị viên một lớp kiểm soát và bảo mật khác, đồng thời giúp bảo vệ chống lại việc đánh cắp dữ liệu.

Phiên bản phát hành:

  • Chỉ khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus và Cloud Identity Premium. 

Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách kiểm soát ứng dụng nội bộ và bên thứ ba nào truy cập dữ liệu Google Workspace, quyền truy cập theo ngữ cảnh, tạo cấp truy cập theo ngữ cảnhchỉ định cấp truy cập cho ứng dụng.

 


 

Chia sẻ màn hình bao gồm âm thanh bằng Google Meet trên thiết bị di động

Nếu đang sử dụng Google Meet trên thiết bị di động, giờ đây người dùng có thể chia sẻ âm thanh ngoài chia sẻ màn hình.

Chia sẻ video có âm thanh hoặc chia sẻ nhạc cùng với bản trình bày.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng trên iOS và sẽ bắt đầu triển khai cho Android vào giữa tháng 8/2023.

Tìm hiểu thêm về trình bày trong cuộc họp.

 

Một Google Group có thể là thành viên của 30.000 bộ nhớ dùng chung

Trước đây, một nhóm duy nhất có thể được thêm làm thành viên vào số lượng bộ nhớ dùng chung không giới hạn. Để bảo vệ độ tin cậy của các thay đổi về quyền truy cập cho người dùng trong các nhóm của Google, giờ đây, một nhóm có thể được thêm vào không quá 30.000 bộ nhớ dùng chung. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng.

  • Bản phát hành theo định kỳ: có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng. 

Phiên bản phát hành:

  • Chỉ khả dụng đối với Business Standard, Business Plus, Essentials Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade và Nonprofits. 

Tìm hiểu thêm về giới hạn bộ nhớ dùng chung trong Google Drive.

Nguồn: LVtech