Ghi lại cuộc họp Google Meet có phụ đề

Tháng 2 09, 2023


Tính năng mới:

Nếu đang sử dụng phụ đề trong Google Meet, thì giờ đây, người dùng có tùy chọn đưa những phụ đề đó vào bản ghi cuộc họp. Phụ đề trong bản ghi cuộc họp có thể giúp hữu ích hơn và dễ tiếp cận hơn đối với những người tham gia cuộc họp.

Lưu ý rằng để ghi lại cuộc họp, tính năng này phải được bật bởi quản trị viên và người dùng phải là:

  • Người chủ trì cuộc họp.

  • Người đồng tổ chức cuôc họp. Lưu ý rằng nếu tính năng quản lý người tổ chức được bật, thì cần phải là người đồng tổ chức cuộc họp để sử dụng tính năng này.

  • Được thăng cấp thành người đồng tổ chức nếu không thuộc tổ chức của người tổ chức cuộc họp.

  • Một giảng viên hoặc là giảng viên hợp tác trong các cuộc họp được tạo thông qua Google Classroom.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 8/2/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 1/3/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade.

Nguồn: LVtech