Mở rộng sức mạnh của Google Sheets với định dạng được bản địa hóa và nhập CSV được cải thiện

Tháng 2 08, 2023


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu các bản cập nhật để cải thiện trải nghiệm Google Sheets tổng thể cho người dùng trên khắp thế giới.

Trước tiên, Sheets hiện sẽ tự động sử dụng dấu tách thập phân dành riêng cho khu vực dựa trên vị trí của bảng tính. Ví dụ, ở Pháp, người ta thường sử dụng dấu phẩy làm dấu phân tách thập phân. Bắt đầu từ hôm nay, khi sử dụng bàn phím có bàn phím số, người dùng có thể sử dụng phím thập phân để chèn dấu tách thập phân dành riêng cho khu vực trong Sheets.

Thứ hai, Google đang giúp việc nhập tệp CSV vào Sheets trở nên dễ dàng hơn. Trước đây, nếu người dùng đã sử dụng dấu phẩy (,) làm dấu phân cách thập phân và dấu chấm phẩy (;) làm dấu phân cách văn bản, thì người dùng phải chọn một dấu phân cách tùy chỉnh và nhập ";" cho quá trình nhập để phân chia văn bản thành các cột một cách chính xác. Bắt đầu từ hôm nay, Sheets sẽ tự động phát hiện dấu chấm phẩy (;) như một cách để phân tách văn bản thành các cột.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

Ngôn ngữ trang tính 

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/2/2023.

Tự động phát hiện dấu chấm phẩy trong Trang tính:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech