Ghim tin nhắn trò chuyện trong Google Meet

Tháng 2 02, 2024


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể ghim tin nhắn lên đầu cuộc trò chuyện trong cuộc họp. Tin nhắn được ghim sẽ xuất hiện cho tất cả người dùng, ngay cả khi tham gia cuộc họp sau khi tin nhắn được gửi lần đầu. Điều này giúp dễ dàng đảm bảo rằng các thông báo quan trọng - như liên kết đến bản trình bày - được hiển thị nổi bật và những người tham gia cuộc họp có thể dễ dàng truy cập.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối:

    • Những người tham gia cuộc họp có thể ghim và bỏ ghim tin nhắn của riêng họ. Người tổ chức cuộc họp có thể bỏ ghim tin nhắn của bất kỳ ai.

    • Người dùng có thể ghim tin nhắn bằng cách di chuột qua tin nhắn đó trong cửa sổ trò chuyện và chọn biểu tượng ghim. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách gửi tin nhắn trò chuyện.

Sử dụng biểu tượng ghim để ghim hoặc bỏ ghim tin nhắn

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 31/1/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech