Tin cập nhật tuần từ 29/1-4/2/2024

Tháng 2 05, 2024


Những cách mới để làm việc với các bộ lọc trong Connected Sheets dành cho Looker và Connected Sheets dành cho BigQuery

 • Với Looker: người dùng Connected Sheets dành cho Looker giờ đây sẽ có thể xem liệu các bộ lọc do Looker-defined filters, always_filters và conditionally_filters, tính năng này được áp dụng trong Google Sheets. 

  • Thời gian triển khai: bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai.

  • Phiên bản phát hành: khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân. 

  • Tìm hiểu thêm về always_filterconditionally_filter trong Looker.

 • Với BigQuery: người dùng Connected Sheets dành cho BigQuery giờ đây có thể nhấp chuột phải vào bất kỳ giá trị nào trong bản xem trước của Connected Sheets và lọc các hàng trong bản xem trước trên giá trị cụ thể. Do đó, một truy vấn mới sẽ được gửi tới BigQuery để tìm nạp lại bản xem trước. Tùy chọn mới này cung cấp một cách bổ sung để dễ dàng khám phá dữ liệu trong bản xem trước Connected Sheets cho BigQuery. 

 

 


Cải tiến mới nhất cho việc thiết lập trang trong Google Docs

Google đang giới thiệu một mục trình đơn mới trong tùy chọn Định dạng cho phép dễ dàng chuyển đổi giữa định dạng không phân trang và định dạng có trang trong Google Docs. 

 • Thời gian triển khai: 

  • Bản phát hành nhanh đã hoàn tất.

  • Bản phát hành theo định kỳ dự kiến triển khai từ ngày 5/2/2024. 

 • Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân. 

Tìm hiểu thêm về cách thay đổi thiết lập trang của Docs.

 


Giờ đây, nhà phát triển có thể chọn sự kiện lịch nào sẽ được thông báo

Nhà phát triển sử dụng Calendar API hiện có thể đăng ký các thay đổi cụ thể trong lịch của người dùng — điều này bao gồm các loại sự kiện như địa điểm làm việc, không có mặt tại văn phòng hoặc thời gian tập trung. Bản cập nhật này giảm số lượng thông báo xuống những thông báo phù hợp nhất với nhà phát triển.

Sử dụng Tài liệu dành cho nhà phát triển để biết thêm thông tin về cách đăng ký nhận thông báo về các thay đổi sự kiện lịch cụ thể.

 • Thời gian triển khai: bản phát hành nhanh và miền Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai.

 • Thời gian triển khai: tất cả khách hàng Google Workspace đều có thể sử dụng Calendar API. Tuy nhiên, các tính năng có thể khác nhau giữa các phiên bản Google Workspace.

​Nguồn: LVtech