Giao diện được làm mới của Google Drive, Google Docs, Google Sheets và Google Slides

Tháng 3 07, 2023


Tính năng mới: 

Trong những tuần tới, người dùng sẽ nhận thấy giao diện mới của Google Drive, Google Docs, Google Sheets và Google Slides. Sau khi phát hành Google Material Design 3, giao diện người dùng được làm mới được thiết kế có chủ đích để hợp lý hóa các hành trình cộng tác cốt lõi trên các sản phẩm của Google.

Trong Docs, Sheets, và Slides, người dùng sẽ thấy các cải tiến như:

  • Giao diện người dùng được đơn giản hóa ở đầu tài liệu, trang tính và trang trình bày, giúp người dùng tìm thấy các tác vụ thường dùng nhanh hơn

  • Các cải tiến bổ sung về trải nghiệm người dùng trong nhận xét, nền, thước kẻ và đường lưới.

  • Lưu ý rằng mặc dù không có thay đổi nào về chức năng, nhưng một số tính năng đã được di dời để giảm sự lộn xộn trong giao diện mới. Đáng chú ý, người dùng có thể tìm thấy thông tin trạng thái mới nhất cho tài liệu, chẳng hạn như lịch sử phiên bản và chỉnh sửa lần cuối, thông qua một điểm nhập duy nhất: biểu tượng đồng hồ ở góc trên cùng bên phải.

Trong Drive, người dùng sẽ thấy các cải tiến như:

  • Các thao tác chính hiển thị nội tuyến trên các tệp để truy cập nhanh và tăng năng suất.

  • Khả năng chọn nhiều mục cùng một lúc và thực hiện các thao tác hàng loạt cho các tác vụ thường xuyên.

  • Chip tìm kiếm mới (bao gồm kiểu, chủ sở hữu và sửa đổi lần cuối) để giúp tìm tệp nhanh hơn.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối

Tại sao quan trọng:

Những thay đổi chính về thiết kế tương tác và trực quan này sẽ giúp người dùng hoàn thành công việc tốt hơn, nhanh hơn bằng cách nhấn mạnh các công cụ trong các sản phẩm của Google được sử dụng thường xuyên nhất. Để biết thêm thông tin, hãy xem thông tin mới nhất trên Workspace blog.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/3/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1–3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/3/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech