Giấy phép AppSheet Core sẽ được bao gồm theo mặc định cho các phiên bản Google Workspace khác

Tháng 7 18, 2023


Tính năng mới:

Để mang lại sức mạnh của AppSheet cho nhiều người dùng hơn, giấy phép AppSheet Core giờ đây sẽ được bao gồm cho các phiên bản Google Workspace sau:

 • Business Starter, Standard, and Plus 

 • Enterprise Starter and Standard 

 • Frontline Starter and Standard 

 • Non-profits 

 • Education Standard 

Xin lưu ý rằng giấy phép AppSheet Core đã được cung cấp cho người dùng Google Workspace Enterprise Plus, Enterprise Essentials Plus và Education Plus đã được xác minh theo tên miền. Phiên bản Google Workspace phải được xác minh theo tên miền để sử dụng tính năng này.

Cùng với việc mở rộng quyền truy cập, Google sẽ cung cấp cho quản trị viên một cài đặt cấp tổ chức mới, kiểm soát cách người dùng có thể sử dụng giấy phép AppSheet Core, bao gồm cả việc có thể chia sẻ dữ liệu ứng dụng ra bên ngoài hay không.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Cùng với việc mở rộng quyền truy cập, Google sẽ cung cấp cho quản trị viên một cài đặt cấp tổ chức mới, kiểm soát cách người dùng có thể sử dụng giấy phép AppSheet Core, bao gồm cả việc có thể chia sẻ dữ liệu ứng dụng ra bên ngoài hay không.

Quản trị viên có thể tận dụng các tính năng và tích hợp của AppSheet, chẳng hạn như:

Bằng cách đưa các giấy phép AppSheet Core vào nhiều phiên bản Google Workspace hơn, nhiều người dùng hơn có thể tiếp cận sức mạnh của AppSheet. Hơn nữa, quản trị viên sẽ có các tính năng bảo mật cần thiết để đảm bảo người dùng đang sử dụng AppSheet một cách phù hợp trong tổ chức. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bắt đầu với AppSheet cũng như cộng đồng trực tuyến để cộng tác với những người tạo AppSheet khác.

Thông tin chi tiết:

Quản trị viên có thể sử dụng “Cài đặt bảo mật giấy phép chính” mới trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Google Workspace để kiểm soát các tính năng liên quan đến việc có thể chia sẻ dữ liệu ứng dụng ra bên ngoài hay không. Chế độ cài đặt này sẽ áp dụng cho các chức năng sau đối với người dùng Google Workspace sử dụng AppSheet Core:

 • Chia sẻ với người dùng ứng dụng bên ngoài

 • Kết nối với dữ liệu ứng dụng bên ngoài

 • Tự động hóa email cho người nhận bên ngoài

Cài đặt này áp dụng cho tất cả các ứng dụng AppSheet Core trong miền — để quản trị chi tiết hơn, cần có giấy phép AppSheet Enterprise.

 • Đối với Quản trị viên hiện có mức sử dụng AppSheet, cài đặt này sẽ bị TẮT theo mặc định để đảm bảo không có ứng dụng hiện có nào bị gián đoạn.

 • Đối với Quản trị viên hiện không sử dụng AppSheet, cài đặt này sẽ được BẬT theo mặc định.

Quản trị viên sẽ bắt đầu thấy cài đặt mới trong vài tuần tới.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Nếu hiện đang trả tiền cho các giấy phép AppSheet Core, việc này sẽ phải được hủy theo cách thủ công. Những khách hàng bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo qua email trong vài tuần tới với nhiều thông tin hơn và các bước thực hiện tiếp theo.

  • Trước khi thay đổi Cài đặt bảo mật giấy phép, Quản trị viên nên kiểm tra với người tạo AppSheet để đảm bảo mọi ứng dụng đang hoạt động không dựa vào các tính năng được kiểm soát bởi Cài đặt bảo mật giấy phép. Quản trị viên có thể hiểu cơ bản về người dùng nào đang sử dụng AppSheet bằng cách chạy User Report trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Google Workspace.

 • Đối tác:

 • Người dùng cuối:

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/7/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Giấy phép AppSheet Core đã được cung cấp cho người dùng Google Workspace Enterprise Plus, Enterprise Essentials Plus và Education Plus đã được xác minh theo tên miền.

 • Giờ đây, các giấy phép AppSheet Core sẽ được bao gồm cho các khách hàng Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Frontline Starter và Standard, Nonprofits và Education Standard đã được xác minh theo tên miền.

 • Người dùng Google Workspace for Education được chỉ định là dưới 18 tuổi bị hạn chế sử dụng AppSheet bằng tài khoản Google Workspace for Education. Để biết thêm thông tin, hãy sử dụng bài viết này trong Trung tâm trợ giúp về việc kiểm soát quyền truy cập vào các dịch vụ của Google theo độ tuổi.

Nguồn: LVtech