Giơ tay với phát hiện cử chỉ trong Google Meet

Tháng 11 22, 2023


Tính năng mới:

Cho đến thời điểm hiện tại, việc giơ tay đặt câu hỏi trong Google Meet được thực hiện bằng cách nhấp vào biểu tượng giơ tay. Bắt đầu từ hôm nay, người dùng cũng có thể tự giơ tay và Meet sẽ nhận dạng bàn tay đó bằng tính năng phát hiện cử chỉ. Để đảm bảo cử chỉ được phát hiện, hãy đảm bảo máy ảnh được bật và bàn tay của  người dùng hiển thị trước máy ảnh, cách xa khuôn mặt và cơ thể. Là người đang phát biểu, tính năng phát hiện cử chỉ sẽ không được kích hoạt; khi không còn phát biểu, tính năng phát hiện cử chỉ sẽ tiếp tục.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định và có thể được bật bằng cách chọn Tùy chọn khác > Phản ứng > Cử chỉ giơ tay. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách giơ tay trong Google Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 21/11/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 28/11/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Plus, Business Standard, Enterprise Essentials, Enterprise Plus, Enterprise Standard, Enterprise Starter, Education Plus, khách hàng Teaching and Learning Upgrade và Google Workspace Individual.

Nguồn: LVtech