Giới thiệu các tính năng canvas thông minh mới trong Google Sheets và Google Docs

Tháng 2 24, 2023


Tính năng mới:

Khi tiếp tục đổi mới với canvas thông minh, Google sẽ giới thiệu nhiều khối thông minh hơn nữa và một cách mới để hiển thị ngày trên Google Sheets, giúp người dùng dễ dàng xem trước và tương tác nhanh với ngày, địa điểm và thông tin tài chính. Ngoài ra, Google đang thêm khối đồng hồ bấm giờ vào Google Docs có thể theo dõi thời gian cần thiết để hoàn thành một hoạt động, giúp người dùng luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ.

Vị trí khối: khi một vị trí khối của Google Maps được thêm vào Sheet, người dùng có thể mở vị trí trực tiếp trong Google Maps và xem bản xem trước của vị trí hoặc tìm chỉ đường.

Khả năng ngày được mở rộng: nhập ngày trong Sheets dễ dàng hơn bằng cách sử dụng “@” với các phím tắt như @today, @yesterday, @tomorrow và @date. Nhấp vào ngày sẽ hiển thị bộ chọn ngày cho phép cập nhật ngày nếu cần.

Khối tài chính: thêm các thực thể Google Finance, chẳng hạn như cổ phiếu, quỹ tương hỗ và tiền tệ vào một trang tính. Di chuột qua khối để xem trước thông tin tùy thuộc vào loại thực thể. Ví dụ: đối với cổ phiếu, người dùng có thể xem tên công ty, Chỉ số niêm yết, giá cổ phiếu và giá trị vốn hóa thị trường. Nhấp vào khối sẽ đưa đến trang Tài chính chuyên dụng của thực thể.

 

Khối đồng hồ bấm giờ: khi lắp khối đồng hồ bấm giờ, người dùng có thể bắt đầu, dừng và đặt lại bộ hẹn giờ nếu cần.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Có thể chèn khối tài chính hoặc bản đồ vào ô trang tính bằng cách thực hiện theo một hoặc tất cả các phương pháp sau:

   • Nhập “@” theo sau là một thực thể Địa điểm hoặc Tài chính

   • Điều hướng đến Chèn > Khối thông minh

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chèn khối thông minh trong Google Sheets.

  • Để chèn một ngày và kích hoạt bộ chọn ngày, hãy nhập “@” theo sau là "ngày", "hôm nay", "hôm qua" hoặc "ngày mai". Người dùng cũng có thể truy cập bộ chọn ngày bằng cách nhấn đúp vào ngày đã nhập thủ công.

  • Người dùng có thể chèn khối đồng hồ bấm giờ vào tài liệu bằng cách thực hiện theo một hoặc tất cả các phương pháp sau:

   • Nhập “@” theo sau là “Đồng hồ bấm giờ”

   • Điều hướng đến Chèn > Khối thông minh

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chèn khối thông minh và khối thông minh vào Google Docs.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23/2/2023.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/3/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

 • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech