Tin cập nhật tuần từ 20/2/2023 - 27/02/2023

Tháng 2 27, 2023


Xem trực tiếp các thiết bị ngoại vi trong Google Meet green room 

Trước khi tham gia cuộc họp trên Google Meet, người dùng sẽ có thể kiểm tra ngay thiết bị ngoại vi nào khả dụng và được kết nối. Người dùng vẫn có thể xem các thiết bị ngoại vi thông qua trình đơn cài đặt nhưng bản cập nhật này giúp chọn thiết bị hoặc xác định các sự cố tiềm ẩn dễ dàng hơn.

Tính năng này hiện đã khả dụng.

Tìm hiểu thêm

 

 


Các cải tiến đối với việc tích hợp dịch vụ khách hàng và bán hàng trong Google Chat

Công cụ bán hàng của bên thứ ba Salesforce và công cụ dịch vụ khách hàng Zendesk hiện được tích hợp tốt hơn với Google Chat, bằng cách cập nhật ứng dụng Chat SalesforceZendesk. Ứng dụng Chat Salesforce hiện cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ các bản ghi Salesforce vào luồng trò chuyện hơn. 

Ứng dụng Chat Zendesk cung cấp các thông báo cải tiến về các bản cập nhật cho yêu cầu hỗ trợ Zendesk vào Chat, bao gồm khả năng cập nhật và chỉ định lại yêu cầu hỗ trợ. Cài đặt các ứng dụng này cung cấp quyền truy cập đơn giản hơn vào quy trình bán hàng và dịch vụ khách hàng trực tiếp trong Chat. 

Tính năng này hiện đã khả dụng.

Tìm hiểu thêm

 

 


Chế độ xem 2 màn hình trên các thiết bị Android có thể gập lại hiện khả dụng cho Meet, Gmail và Chat

Là một phần trong sứ mệnh nhằm cung cấp trải nghiệm người dùng hàng đầu trên các thiết bị màn hình lớn, người dùng thiết bị Android có thể gập lại đã có thể truy cập chế độ xem 2 màn hình cho Google Meet và Gmail. Tính năng này cũng bao gồm thẻ trò chuyện trong ứng dụng Gmail. 

Tính năng này hiện đã khả dụng.

 

 


Trải nghiệm thu phóng được tối ưu hóa cho Google Sheets trên thiết bị Android

Để tiếp tục nỗ lực nâng cao trải nghiệm Google Workspace trên thiết bị Android, Google sẽ giới thiệu trải nghiệm tỷ lệ thu phóng được cải tiến khi sử dụng Google Sheets trên thiết bị Android. Khi mở ứng dụng Sheets, tỷ lệ thu phóng giờ đây khác nhau dựa trên loại thiết bị của người dùng. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai.

  • Bản phát hành theo định kỳ: được lên kế hoạch triển khai vào giữa tháng 3/2023.

Nguồn: LVtech