Thêm Trusted Types vào Google Workspace

Tháng 2 24, 2023


Tính năng mới:

Google đang cải thiện khả năng bảo mật phía máy khách của Google Docs, Sheets, Slides, Forms, Sites, Jamboard, Drawings, và Drive  với Trusted Types. Điều này sẽ cung cấp thêm một lớp bảo vệ xung quanh API Mô hình đối tượng tài liệu (DOM) được sử dụng bởi các ứng dụng được liệt kê ở trên hoặc các tiện ích mở rộng của bên thứ ba.

Chế độ thực thi mới này sẽ yêu cầu các tiện ích mở rộng của bên thứ ba sử dụng đối tượng đã nhập thay vì chuỗi khi gán giá trị cho API DOM và sẽ bắt đầu triển khai vào ngày 23/3/2023. Sau khi Trusted Types được thực thi đầy đủ, lệnh sẽ hiển thị trong tiêu đề Chính sách bảo mật nội dung (CSP):

Ảnh hưởng:

Nhà phát triển (dựa vào bất kỳ tiện ích mở rộng nào của Chrome sửa đổi API DOM.)

Tại sao quan trọng:

Trusted Types là một tính năng giúp tăng cường hơn nữa các biện pháp kiểm soát bảo vệ dữ liệu nâng cao để giữ an toàn cho người dùng và dữ liệu trên nhiều ứng dụng mà người dùng sử dụng hàng ngày.

Thông tin chi tiết:

Trình đọc màn hình, thiết bị chữ nổi và độ phóng đại màn hình sẽ không thay đổi với Trusted Types. Tuy nhiên, quản trị viên và nhà phát triển nên kiểm tra các tiện ích mở rộng của bên thứ ba đối với các vi phạm Trusted Types. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Trợ năng cho Google Google Docs, Sheets, Slides, & Drawings. 

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

 • Nhà phát triển:

  • Để làm cho mã tuân thủ Trusted Types, hãy báo hiệu cho trình duyệt rằng dữ liệu đang được sử dụng trong ngữ cảnh của các API DOM này là đáng tin cậy bằng cách tạo một đối tượng đặc biệt.

  • Có một số cách để tuân thủ Trusted Types, chẳng hạn như xóa mã vi phạm, sử dụng thư viện hoặc tạo chính sách Trusted Types. Để đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho người dùng, các kỹ thuật này có thể được sử dụng trước khi triển khai thực thi Trusted Types.

  • Truy cập blog kỹ thuật Chrome DevTools để tìm hiểu thêm về cách triển khai gỡ lỗi CSP và Trusted Types trong Chrome DevTools.

 • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23/3/2023.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1–3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23/4/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

 • Khả dụng cho người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech