Giới thiệu Chữ ký điện tử cho Google Docs và Google Drive: ra mắt bản beta mở cho người đăng ký Workspace Individual, ra mắt bản beta cho khách hàng Google Workspace

Tháng 8 12, 2023


Tính năng mới:

Vào tháng 6/2022, Google đã bắt đầu thử nghiệm bản alpha khả năng yêu cầu và thu thập Chữ ký điện tử trong Google Docs. Dựa trên phản hồi nhận được, Google đã sẵn sàng chuyển tính năng này sang cấp độ tiếp theo:

 • Chữ ký điện tử hiện khả dụng dưới dạng bản beta mở dành cho người đăng ký Google Workspace Individual — không cần đăng ký bổ sung để sử dụng tính năng này.

 • Chữ ký điện tử sẽ khả dụng ở dạng beta cho một số khách hàng chọn lọc của Google Workspace — hãy xem phần “Chi tiết bổ sung” bên dưới để biết thêm thông tin.

eSignature trên Google Drive

 

eSignature trên Google Docs

 

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Đối với những người kinh doanh độc lập và doanh nghiệp nhỏ, việc theo dõi các hợp đồng, thỏa thuận với khách hàng và các tài liệu ràng buộc khác có thể là một thách thức. Để giúp hợp lý hóa quy trình công việc này, Google đang tích hợp Chữ ký điện tử trong Google Docs, cho phép yêu cầu và thêm Chữ ký vào các hợp đồng chính thức, trực tiếp trong Google Docs.

Chữ ký điện tử giúp:

 • Nhanh chóng yêu cầu chữ ký, xem trạng thái của chữ ký đang chờ xử lý và tìm các hợp đồng đã hoàn thành.

 • Ký hợp đồng chính thức ngay từ Google Drive mà không phải chuyển đổi ứng dụng hoặc thẻ.

 • Tạo một bản sao hợp đồng mới cho từng yêu cầu để có thể sử dụng tài liệu làm mẫu và bắt đầu các yêu cầu nhiều Chữ ký điện tử.

Thông tin chi tiết:

Cuối năm nay, Google sẽ giới thiệu hỗ trợ cho các khả năng Chữ ký điện tử mới sau đây:

 • Dấu vết kiểm toán: tất cả các hợp đồng đã hoàn thành sẽ tự động chứa báo cáo dấu vết kiểm toán.

 • Nhiều chữ ký: khả năng yêu cầu chữ ký từ nhiều người dùng.

 • Người dùng không phải Gmail: khả năng yêu cầu Chữ ký điện tử từ người dùng không phải Gmail

 • Khởi tạo Chữ ký điện tử trên PDF: khả năng khởi tạo Chữ ký điện tử trên các tệp PDF được lưu trữ trong Drive.

Tính khả dụng của phiên bản beta dành cho khách hàng Google Workspace

Các phiên bản Google Workspace chọn lọc có thể áp dụng cho Chữ ký điện tử thử nghiệm beta bằng cách đăng ký biểu mẫu. Tính năng này sẽ khả dụng như một phần của bản beta lớn hơn, bao gồm quyền truy cập vào bố cục email tùy chỉnh mới trong Gmail. Các bố cục email mới này cho phép người dùng tùy chỉnh các mẫu hiện hữu, sử dụng lại bố cục tùy chỉnh trong nhiều email hoặc tạo một bố cục hoàn toàn mới từ đầu. Sau khi đăng ký bản beta, người dùng sẽ thấy chữ ký điện tử và các tính năng Gmail mới trong vài tuần tới.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

Chữ ký điện tử cho người dùng Workspace Individual

 • Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/8/2023.

Chữ ký điện tử cho người dùng Workspace

 • Google sẽ chấp nhận các ứng dụng beta và đưa khách hàng vào danh sách cho phép trong vài tuần tới.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với người đăng ký Google Workspace Individual.

 • Đủ điều kiện dùng thử: khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Education Plus và Nonprofits.

Nguồn: LVtech