Thêm chú thích vào bản trình bày trong Google Slides

Tháng 8 14, 2023


Google Tính năng mới:đang giới thiệu một tính năng cho phép người dùng đánh dấu hoặc nhấn mạnh nội dung chính khi trình bày trong Google Slides. Với công cụ bút mới, người dùng có thể khoanh tròn, gạch chân, vẽ các kết nối hoặc ghi chú nhanh trực tiếp trên bản trình bày.

Cho dù trong cuộc họp hội đồng quản trị, chú thích có thể giúp làm cho bản trình bày hấp dẫn, mang tính tương tác cao.

Add annotations to your presentations in Google Slides

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Để chú thích bản trình bày, hãy mở 'chế độ trình chiếu' bằng cách nhấp vào nút 'Trình chiếu' trên thanh ứng dụng > di chuột qua phía dưới bên trái của trình xem và mở trình đơn tùy chọn bằng cách nhấp vào biểu tượng dấu chấm lửng > chọn “mở bút”.

  • Để xóa chú thích, hãy sử dụng công cụ tẩy trong trình đơn trình xem dưới cùng bên trái.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách trình bày.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 10/8/2023.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23/8/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech