Chế độ xem thư viện đối với khả năng tương tác Zoom trên phần cứng Google Meet

Tháng 8 12, 2023


Tính năng mới:

Trước đây, khi công bố khả năng tương tác Zoom cho các thiết bị phần cứng Google Meet, các cuộc gọi tương tác Zoom chỉ hỗ trợ chế độ xem Diễn giả của Zoom. Hiện Google đang giới thiệu hỗ trợ cho chế độ xem Thư viện của Zoom, giúp sử dụng tốt hơn nhiều diện tích màn hình và cho phép nhiều người tham gia được nhìn thấy trên màn hình cùng một lúc.

Lưu ý: không có cách nào để chuyển đổi giữa Chế độ xem diễn giả và Chế độ xem thư viện tại thời điểm này – Chế độ xem thư viện đã thay thế Chế độ xem diễn giả và là bố cục mặc định cho các cuộc gọi Zoom.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu quản trị cần viên hành động.

  • Người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào — người dùng sẽ tự động nhận thấy sự thay đổi này.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/8/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng sử dụng phần cứng Google Meet.

Nguồn: LVtech