Giới thiệu nhật ký kiểm tra cho các hành động dựa trên API

Tháng 5 29, 2024


Tính năng mới:

Các sự kiện trong nhật ký Drive cung cấp cho quản trị viên khả năng hiển thị về hoạt động của người dùng trong tổ chức trong Drive. Trước đây, quản trị viên không thấy hoạt động tải xuống các tệp được kích hoạt bằng cách sử dụng Google Workspace APIs dưới dạng sự kiện trong nhật ký Drive.

 

Hôm nay, Google sẽ thêm nhật ký kiểm tra cho các hành động dựa trên API vào công cụ điều tra bảo mật cũng như công cụ kiểm tra và điều tra để mở rộng khả năng của quản trị viên trong việc xác định, phân loại và thực hiện hành động đối với các vấn đề về bảo mật và quyền riêng tư trong miền.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Không cần thực hiện hành động nào, các sự kiện liên quan sẽ tự động xuất hiện trong nhật ký. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về nhật ký kiểm tra Drive.

  • Người dùng cuối: Không có tác động của người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng cho Google Workspace:

  • Business Starter, Standard, Plus 

  • Enterprise Standard, Plus 

  • Essentials Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus 

  • Education Fundamentals, Standard, Plus, Teaching and Learning Upgrade

Nguồn: LVtech