Giới thiệu ứng dụng Bitbucket dành cho Google Chat

Tháng 12 18, 2023


Tính năng mới:

Tiếp theo ứng dụng Workday dành cho Google Chat được công bố gần đây cho phép người dùng thực hiện các tác vụ nhanh trong Workday mà không cần rời khỏi Google Chat, Google cũng rất vui mừng được giới thiệu Bitbucket dành cho Google Chat.

 

Bitbucket là một công cụ CI/CD và mã dựa trên Git được tối ưu hóa cho các nhóm sử dụng Jira của Atlassian. Ứng dụng Bitbucket dành cho Google Chat sẽ cho phép người dùng nhận tin nhắn khi các sự kiện xảy ra trong kho Bitbucket, cũng như thực hiện các hành động nhanh, chẳng hạn như xem và phê duyệt các yêu cầu kéo.

Bitbucket app for Google Chat

 

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Ứng dụng này hiện khả dụng  cho tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có Tài khoản Google cá nhân

Nguồn: LVtech