Giới thiệu ứng dụng Workday cho Google Chat

Tháng 8 26, 2023


Tính năng mới:

Google đang thêm một ứng dụng mới Workday cho Google Chat. Ứng dụng này cho phép người dùng thực hiện các hành động nhanh chóng trong Workday, chẳng hạn như yêu cầu thời gian nghỉ, gửi báo cáo chi phí và tra cứu thông tin của đồng nghiệp, thực hiện tất cả các thao tác này mà không cần rời khỏi Google Chat.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech