Hiển thị người dùng Microsoft Outlook với tư cách là người tổ chức trong Google Calendar

Tháng 8 26, 2023


Tính năng mới:

Trước đây, nếu người dùng Microsoft Outlook mời người dùng Google Calendar tham gia sự kiện cuộc họp thì tên hiển thị của người dùng Outlook đó sẽ hoàn toàn không xuất hiện trong danh sách những người tham dự cuộc họp trên Google Calendar. Bắt đầu từ hôm nay, Google sẽ cập nhật trải nghiệm này để người dùng Outlook tổ chức cuộc họp được liệt kê trong số những người tham dự cuộc họp khác trong lịch với tư cách là người tổ chức cuộc họp.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào vì sẽ tự động thấy những cập nhật. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Calendar Interop

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/8/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech