Các nhóm bảo mật hiện đã được phát hành công khai

Tháng 9 04, 2021


Tính năng mới:

Vào năm 2020, Google đã ra mắt các nhóm bảo mật phiên bản beta. Bắt đầu từ hôm nay, tính năng này hiện đã được phát hành công khai. Nhóm bảo mật giúp quản trị viên dễ dàng điều chỉnh, kiểm tra và giám sát các nhóm được sử dụng cho mục đích cấp phép và kiểm soát truy cập. Chúng cho phép quản trị viên:

  • Áp dụng nhãn cho bất kỳ Google Group hiện có nào để phân biệt với các nhóm danh sách email.

  • Cung cấp những đảm bảo chắc chắn rằng:

    • Không thể thêm nhóm bên ngoài (được sở hữu bên ngoài tổ chức) và nhóm không bảo mật làm thành viên của nhóm bảo mật.

    • Các nhãn bảo mật, khi đã được gán cho một nhóm, sẽ không thể bị xóa. Điều này đảm bảo rằng một khi một nhóm được sử dụng cho mục đích bảo mật sẽ luôn luôn ở trạng thái được bảo mật.

Tại sao quan trọng:

Nhóm được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Điều này có thể bao gồm các nhóm giúp giao tiếp và cộng tác, cũng như các nhóm kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng và tài nguyên quan trọng. Các nhóm bảo mật có thể giúp khách hàng quản lý các danh mục nhóm theo cách khác nhau để tăng cường tình hình bảo mật tổng thể.

Ví dụ: nếu quản trị viên có yêu cầu tuân thủ hoặc quy định để quản lý kiểm soát truy cập, quản trị viên có thể đã thiết lập quy ước đặt tên để theo dõi nhóm nào đã được sử dụng cho mục đích này. Với các nhóm bảo mật, giờ đây quản trị viên có thể gán nhãn bảo mật cho các nhóm này và dễ dàng quản lý hơn mà không cần phải sử dụng các cách giải quyết như quy ước đặt tên.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

  • Không khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Essentials và Frontline.

Nguồn: LVtech