Google Forms API hiện đã khả dụng phiên bản beta

Tháng 12 14, 2021


Tính năng mới:

Tại Google Cloud Next 2021, Google đã công bố bản Google Forms API Beta, cung cấp quyền truy cập lập trình để quản lý Google Forms và hành động theo phản hồi — trao quyền cho các nhà phát triển xây dựng tích hợp mạnh mẽ trên Forms.

Google Forms API hiện đang được triển khai dưới dạng Open Beta, có nghĩa là các nhà phát triển là một phần của Chương trình thử nghiệm sớm có thể cung cấp phổ biến các tích hợp khả dụng. Google sẽ không yêu cầu các tài khoản người dùng cá nhân phải được liệt kê trong danh sách cho phép nữa. Tuy nhiên, nhà phát triển cần lưu ý rằng các tích hợp đang ở giai đoạn Beta.

Nhà phát triển có thể đăng ký tham gia Chương trình áp dụng sớm và bắt đầu phát triển bằng cách sử dụng Google Forms API bằng cách điền vào biểu mẫu này.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và nhà phát triển.

Tại sao sử dụng:

Google Forms API cung cấp quyền truy cập lập trình để quản lý Biểu mẫu và nhận phản hồi, hỗ trợ phát triển nhiều loại tích hợp mạnh mẽ. Ví dụ: API có thể được sử dụng để phát triển trang tổng quan thời gian thực hoặc trực quan hóa dữ liệu, kích hoạt quy trình kinh doanh kết hợp quản lý dự án, công cụ CRM hoặc LMS hoặc tự động tạo biểu mẫu từ ngân hàng câu hỏi hoặc các tập dữ liệu khác.

API hữu ích cho nhiều tác vụ như:

  • Tạo và sửa đổi các biểu mẫu hoặc câu đố

  • Truy xuất câu trả lời biểu mẫu hoặc điểm bài kiểm tra

  • Đọc nội dung biểu mẫu và siêu dữ liệu

  • Nhận thông báo đẩy cho các câu trả lời và cập nhật biểu mẫu hoặc câu đố

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

Khả năng tích hợp cho người dùng cuối

  • Bản phát hành nhanh: khả dụng đối với tất cả người dùng.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/12/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Các nhà phát triển có thể đăng ký quyền truy cập vào Google Forms API thông qua Early Adopter Program (Chương trình thử nghiệm sớm). 

Nguồn: LVtech