Google Meet mở rộng hỗ trợ ngôn ngữ cho phụ đề chú thích và phụ đề được dịch

Tháng 6 15, 2023


Tính năng mới:

Để Google Meet trở nên toàn diện hơn, Google đã mở rộng hỗ trợ cho phụ đề chú thích bao gồm các ngôn ngữ sau:

 • Tiếng Pháp Canada (chỉ dành cho web, sắp hỗ trợ trên thiết bị di động)

 • Indonesia

 • Polish 

 • Rumani

 • Thái

 • Thổ Nhĩ Kỳ

 • Tiếng Việt

Google cũng đã thêm các ngôn ngữ bổ sung cho phụ đề được dịch. Giờ đây, người dùng có thể dịch các cuộc họp được nói bằng tiếng Anh sang: tiếng Hà Lan, tiếng Indonesia, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Việt.

Lưu ý: các ngôn ngữ mới được hỗ trợ sẽ được biểu thị bằng thẻ “beta” khi tiếp tục tối ưu hóa hiệu suất.

Thông tin chi tiết:

Google cũng đã xóa thẻ “beta” khỏi các ngôn ngữ phụ đề chú thích sau đây, vì các ngôn ngữ này đã được xác thực và không còn trong giai đoạn thử nghiệm:

 • Hà Lan

 • Ý

 • Nhật

 • Hàn Quốc

 • Bồ Đào Nha

 • Nga

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với các tính năng này.

 • Người dùng cuối: các tính năng này khả dụng theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về phụ đềphụ đề được dịch trong Google Meet.

 • Những người tham dự cuộc họp:

  • Có thể sử dụng phụ đề được dịch trực tiếp nếu cuộc họp được tổ chức bởi người dùng có phiên bản Google Workspace đủ điều kiện.

  • Phụ đề chú thích khả dụng đối với tất cả người dùng

Thời gian triển khai:

 • Đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

Phụ đề được dịch

 • Khả dụng đối với các cuộc họp được tổ chức bởi Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus và Teaching and Learning Upgrade.

Phụ đề chú thích

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech