Cải thiện vị trí bảng trong Google Docs

Tháng 6 15, 2023


Tính năng mới:

Đầu năm nay, Google đã triển khai các cải tiến đối với tùy chọn định dạng và tùy chỉnh cho mục lục, đồng thời sắp xếp lại các tùy chọn có trong thanh bên thuộc tính bảng trong Google Docs.

Hôm nay, Google đang giới thiệu các tùy chọn định vị bảng cải tiến cho các tài liệu được đặt ở định dạng trang. Các tính năng này tăng thêm tính linh hoạt và khả năng kiểm soát đối với bố cục văn bản có bảng trong Docs, cho phép:

  • Kéo các bảng trong tài liệu và đặt bảng trực tiếp vào nơi mong muốn

  • Bọc nội dung xung quanh một bảng trên một trang. Có thể chỉ định hướng ngắt dòng (trái, phải, cả hai bên) và lề từ văn bản xung quanh

  • Đặt vị trí cố định cho bảng trên trang

  • Cung cấp bố cục nhanh để di chuyển bảng ngay lập tức đến vị trí đặt trước trên trang

Ngoài ra, Google đã cải tiến tính năng nhập/xuất tài liệu Microsoft Word bằng bảng để tài liệu luôn nhất quán.

Improving table placements in Google Docs

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm và chỉnh sửa bảng.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 14/6/2023.

  • Bản phát hành theo đinh kì: Đã triển khai (1–3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/6/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech