Google Meet tăng cường hỗ trợ tính năng phát trực tiếp có độ trễ cực thấp cho 25.000 người xem đầu tiên

Tháng 5 03, 2024


Tính năng mới:

Đối với các phiên bản Google Workspace hỗ trợ 100.000 người xem, Google sẽ tăng cường cung cấp trải nghiệm xem có độ trễ cực thấp trên Google Meet cho các cuộc họp phát trực tiếp từ 10.000 người xem đầu tiên lên 25.000 người xem đầu tiên. Tất cả người xem bổ sung sẽ có trải nghiệm phát trực tiếp tiêu chuẩn. Bản cập nhật này khả dụng đối với các buổi phát trực tiếp tổ chức trên web và thiết bị di động.

Với trải nghiệm xem có độ trễ cực thấp, người dùng sẽ nhận thấy những cải tiến như trải nghiệm phát trực tuyến gần như không có độ trễ, độ phân giải video của người phát biểu được tăng lên đáng kể, các đoạn cắt camera tự động được cải thiện tập trung vào người nói và nội dung phù hợp nhất, v.v. Để biết thêm thông tin về trải nghiệm xem có độ trễ cực thấp, hãy xem thông báo của Google cũng như thông báo gần đây có thêm thông tin về các cải tiến.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: hãy truy cập Trung tâm trợ giúp biết thêm thông tin về cách bật hoặc tắt tính năng phát trực tiếp cho Meet.

 • Người dùng cuối: khi được quản trị viên bật, hãy sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách phát trực tiếp cuộc họp video.

  • Người xem: có thể tham gia các luồng như trước. Phản ứng, cuộc thăm dò ý kiến và Hỏi đáp trực tiếp hoạt động giống như trong cuộc họp video thông thường trên Meet. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách xem phát trực tiếp.

  • Người tổ chức phát trực tiếp: Các buổi phát trực tiếp được lên lịch và quản lý giống như trước đây. Các phản ứng, cuộc thăm dò ý kiến và Hỏi đáp trực tiếp được tích hợp với cuộc gọi Meet và được quản lý như bình thường. Việc cắt camera tự động được kích hoạt bởi hoạt động của người nói mà không cần bất kỳ hành động nào của người tổ chức.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai

Phiên bản phát hành:

Tính năng phát trực tiếp khả dụng trên Google Workspace:

 • Enterprise Standard, Enterprise Plus 

 • Enterprise Essentials Plus 

 • Education Plus và Teaching and Learning Upgrade

Xem các cuộc họp phát trực tiếp trên Google Workspace:

 • Business Starter, Standard, and Plus

 • Enterprise Starter, Standard, and Plus 

 • Education Fundamentals, Standard, Plus, và Teaching and Learning Upgrade

 • Essentials Starter và Essentials.

Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Lưu ý: đối với một số khách hàng, những thay đổi này có thể được triển khai với tốc độ chậm hơn và họ có thể không nhận được bản cập nhật này trong vài tháng.

Nguồn: LVtech