Xây dựng quy trình tự động hóa AppSheet bằng Google Forms khả dụng ở phiên bản beta mở

Tháng 5 03, 2024


Thông báo này là một phần của Google Cloud Next ‘24. Hãy truy cập Workspace Blog để tìm hiểu thêm về làn sóng đổi mới tiếp theo trong Workspace, bao gồm cả những cải tiến đối với Gemini dành cho Google Workspace.


Tính năng mới:

AppSheet giúp người dùng tự động hóa quy trình làm việc thủ công bằng cách tích hợp với các nguồn dữ liệu như Google Drive và Sheets. Hiện đã tích hợp ứng dụng này với một công cụ thu thập dữ liệu khác trong Workspace: Google Forms.

Nhiều công ty dựa vào dữ liệu được thu thập thông qua việc gửi biểu mẫu khi thực hiện các nhiệm vụ yêu cầu hỗ trợ hoặc báo cáo sự cố. Tuy nhiên, trước ngày hôm nay, người dùng chỉ có thể xem thông tin từ việc gửi biểu mẫu qua email, bảng tính hoặc trong chính ứng dụng Forms.

Với bản cập nhật này, nội dung gửi qua Google Forms có thể đóng vai trò là trình kích hoạt sự kiện trong Tự động hóa AppSheet. Sau đó, các hoạt động tự động hóa này có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau, chẳng hạn như gửi thông báo hoặc yêu cầu phê duyệt tới Gmail hoặc Google Chat hoặc thậm chí gọi chức năng Apps Script tùy chỉnh.

Build AppSheet automations using Google Forms is now available in beta

Ảnh hưởng:

Quản trị viên, người dùng cuối và nhà phát triển.

Tại sao sử dụng:

Việc tích hợp này cho phép người dùng nhận được thông báo có thể thực hiện được dựa trên phản hồi đối với Google Forms.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Quản trị viên AppSheet có thể sử dụng Công cụ chính sách của AppSheet để kiểm soát quyền truy cập vào tính năng này của người tạo ứng dụng trong tổ chức. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về việc thực thi chính sách trong chính sách của AppSheet và hướng dẫn cụ thể về cách ngăn người tạo ứng dụng sử dụng Google Forms.

  • Tính năng này khả dụng dưới dạng phiên bản beta mở, có nghĩa là người tạo ứng dụng AppSheet có thể sử dụng tính năng này mà không cần đăng ký vào một chương trình beta cụ thể.

 • Người dùng cuối và Lập trình viên: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tự động hóa bằng Google Forms.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/5/2024.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với Google Workspace:

 • Business Starter, Standard, Plus 

 • Enterprise Standard, Plus 

 • Enterprise Essentials Plus 

 • Education Fundamentals, Standard, Plus and the Teaching & Learning Upgrade 

 • Frontline Starter, Standard 

 • AppSheet Starter, Core, Enterprise Standard, Enterprise Plus.

Nguồn: LVtech