Cài đặt mới Bảo vệ dữ liệu iOS đối với Google Chat

Tháng 9 21, 2021


Tính năng mới:

Đầu năm nay, Google đã triển khai cài đặt quản trị hạn chế chia sẻ dữ liệu và nội dung giữa tài khoản Google Workspace và tài khoản Google cá nhân trong Gmail, Drive, Docs, Sheets, và Slides trên iOS. Hiện Google đang mở rộng việc hạn chế này bao gồm Google Chat. Với tính năng bảo vệ dữ liệu, người dùng chỉ có thể chia sẻ hoặc lưu nội dung — chẳng hạn như tập tin, email, tin nhắn trò chuyện hoặc nội dung được sao chép và dán trong tài khoản Google Workspace. Điều này sẽ bảo vệ người dùng chia sẻ tin nhắn Chat với tài khoản Google cá nhân hoặc lưu dữ liệu vào tài khoản cá nhân.

Quản trị viên có thể tắt tính năng chia sẻ từ tài khoản doanh nghiệp/tổ chức sang tài khoản Google Chat cá nhân

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Các ứng dụng của Google trên iOS hỗ trợ đăng nhập nhiều người dùng, cho phép người dùng truy cập Gmail, Google Drive, Docs, Sheets, Chat và Slides bằng tài khoản cá nhân và Google Workspace. Cung cấp cho quản trị viên khả năng kiểm soát phương thức dữ liệu được chia sẻ trên các tài khoản người dùng giúp giảm thiểu việc chia sẻ dữ liệu ngẫu nhiên. Cùng với các hạn chế sao chép, dán và kéo thả đã phát hành trước đó và các biện pháp bảo vệ chống lại việc chia sẻ dữ liệu giữa Google Workspace và tài khoản Google cá nhân, các biện pháp này mở rộng phạm vi bảo vệ dữ liệu và giúp tăng cường bảo mật cho dữ liệu doanh nghiệp/tổ chức trên iOS.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/9/2021.

Tính khả dụng

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus và Education Plus.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech