Google Vault hiện hỗ trợ Google Calendar

Tháng 12 02, 2023


Tính năng mới:

Google Vault hiện hỗ trợ Calendar, nghĩa là khách hàng có thể thực hiện các hành động sau đối với dữ liệu Calendar:

  • Quản lý việc lưu giữ bằng các quy tắc mặc định và tùy chỉnh.

  • Tìm kiếm và xem trước các sự kiện bằng một số bộ lọc, chẳng hạn như tìm kiếm từ khóa theo mô tả, tiêu đề, khách, địa điểm và trạng thái phản hồi lời mời có thể được sử dụng để nhanh chóng tinh chỉnh tìm kiếm.

  • Tìm kiếm phiên bản lịch sử của sự kiện, cho phép quản trị viên Vault tìm kiếm và xuất các sự kiện khi các sự kiện xuất hiện vào một ngày cụ thể.

  • Xuất dữ liệu ở nhiều định dạng, bao gồm ICS, PST (định dạng MSFT) và các định dạng có thể giải mã được CSE.

  • Áp dụng yêu cầu lưu giữ để ngăn chặn việc xóa dữ liệu phải được giữ lại vì mục đích pháp lý.

Chọn Calendar làm dịch vụ từ giao diện người dùng Vault

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Vault là một công cụ quản lý thông tin và tìm kiếm dữ liệu dành cho Google Workspace. Giờ đây, các sự kiện lịch của khách hàng có thể được lưu giữ, quản lý, tìm kiếm và xuất. Việc tích hợp này giúp khách hàng dễ dàng tuân thủ các yêu cầu pháp lý và phạm vi liên quan đến dữ liệu lịch, tất cả đều từ một công cụ trung tâm.

Việc tích hợp Vault với Calendar giúp hoàn thiện khả năng hỗ trợ cho các ứng dụng Workspace quan trọng như Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides, Chat và Meet, mang đến cho khách hàng trải nghiệm nhất quán trên tất cả các sản phẩm được quản lý trong Vault.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Vault để tìm kiếm Google Calendar, đặt chế độ lưu giữ dữ liệu Google Calendar và lưu giữ dữ liệu Google Calendar với Vault.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 29/11/2023.

  • Các bản cập nhật API sẽ triển khai ngay sau các bản cập nhật giao diện người dùng Vault.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus hoặc khách hàng có giấy phép tiện ích bổ sung Vault.

Nguồn: LVtech