Thêm thông tin chi tiết giúp quản trị viên khắc phục sự cố phần cứng của Google Meet

Tháng 12 04, 2023


Tính năng mới:

Năm 2022, Google đã giới thiệu một số điểm cải tiến để quản lý các thiết bị phần cứng Google Meet. Những cải tiến này bao gồm việc hiển thị thông tin bổ sung về các sự cố của thiết bị, chẳng hạn như mô tả sự cố, thời điểm phát hiện sự cố, v.v. Ngày nay, Google đang tiến thêm một bước nữa những cải tiến này bằng cách cung cấp cho quản trị viên nhiều điểm dữ liệu hơn nữa. Cụ thể, giờ đây quản trị viên có thể xem các loại dữ liệu sử dụng sau:

Sự cố: các sự cố về tình trạng của thiết bị được phát hiện và tồn tại theo thời gian. Đây là chức năng hiện có và sẽ tiếp tục bao gồm các loại sự cố sau:

 • Thiết bị ngoại tuyến

 • Thiếu micrô

 • Thiếu loa

 • Thiếu máy ảnh

 • Thiếu bộ điều khiển

 • Thiếu màn hình

 • Thiếu micrô mặc định

 • Thiếu loa mặc định

 • Thiếu camera mặc định

 • Thiếu camera bảng trắng mặc định

Hoạt động: hồ sơ về cách sử dụng thiết bị phần cứng tại bất kỳ thời điểm nào, bao gồm:

 • Cuộc gọi Meet

 • Cuộc gọi Zoom

 • Cuộc gọi Webex

 • Chế độ mang theo thiết bị riêng [hoặc được kết nối với máy tính]

 • Trình bày nội bộ

 • Có camera bảng trắng

 • Cập nhật chương trình cơ sở ngoại vi

Sự kiện: mọi sự kiện xảy ra tại một thời điểm đáng chú ý có thể hữu ích giúp quản trị viên đang tìm cách khắc phục sự cố, bao gồm:

 • Cập nhật hệ điều hành

 • Đã gửi phản hồi

 • Khởi động lại

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Tình trạng và chức năng của nhóm phần cứng Meet rất quan trọng đối với kết nối và cộng tác. Vì vậy, điều quan trọng là quản trị viên phải có thông tin và bối cảnh theo nhu cầu để khắc phục sự cố trong nhóm. Với những điểm dữ liệu bổ sung này, quản trị viên sẽ có được thông tin chi tiết và bối cảnh rõ ràng hơn về các vấn đề, cho phép khắc phục và giải quyết nhanh hơn.

Thông tin chi tiết:
Các thiết bị Google Meet Hardware không chạy ChromeOS (chẳng hạn như Poly X30, X50, X70) sẽ chỉ hỗ trợ dữ liệu hoạt động cho các cuộc gọi Meet tại thời điểm này.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: có thể điều hướng đến trang này từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Phần cứng Google Meet > Thiết bị > [Tên thiết bị] > Lịch sử thiết bị.

 • Người dùng cuối: không có tác động nào ảnh hưởng hoặc không yêu cầu bất cứ hành động nào đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 06/12/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace có thiết bị phần cứng Google Meet.

Nguồn: LVtech