Hiển thị chỉ số người dùng đang hoạt động Google Chat chi tiết hơn trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Tháng 7 19, 2022


Tóm tắt:

Google đang thực hiện các thay đổi đối với cách tính toán người dùng đang hoạt động trong Google Chat. Cụ thể, phương pháp mới này đảm bảo độ chính xác cao hơn để phát hiện hành động đọc và gửi của người dùng trong Chat, điều này sẽ cung cấp cho quản trị viên báo cáo chính xác hơn.

Từ đây, quản trị viên sẽ nhận thấy sự gia tăng trong biểu đồ "Người dùng đang hoạt động" cho biểu đồ báo cáo chỉ số ứng dụng Google Chat và các báo cáo đã xuất. Hy vọng thay đổi này sẽ giúp quản trị viên phân tích tốt hơn việc sử dụng Chat trong tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1–3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/7/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như các khách hàng cũ G Suite Business và Basic.

Nguồn: LVtech