Các quy tắc tin cậy cho Google Drive hiện đã khả dụng phiên bản beta mở

Tháng 7 16, 2022


Tính năng mới:

Vào năm 2021, Google đã công bố bản beta giai đoạn thử nghiệm cho các quy tắc tin cậy trong Google Drive, cho phép quản trị viên kiểm soát nhiều hơn cách chia sẻ tệp, cả trong và ngoài tổ chức. Bắt đầu từ hôm nay, tính năng này sẽ khả dụng dưới dạng bản beta mở cho các khách hàng cụ thể của Google Workspace, có nghĩa là quản trị viên có thể sử dụng tính năng này mà không cần đăng ký vào một chương trình beta cụ thể.

Với các quy tắc tin cậy, quản trị viên có thể thực thi các chính sách hạn chế chia sẻ nội bộ và bên ngoài. Các quy tắc cụ thể thậm chí có thể được đặt cho các đơn vị và nhóm tổ chức, cho phép tiếp cận chi tiết hơn so với việc thực thi các chính sách chung cho toàn bộ người dùng.

Quy tắc tin cậy có thể được bật trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên - sau khi được bật, quy tắc này sẽ thay thế “Tùy chọn chia sẻ” trong phần Google Drive của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Cài đặt chia sẻ Drive hiện hữu sẽ tự động trở thành quy tắc tin cậy - lưu ý rằng điều này sẽ không thay đổi cấu hình bảo mật hoặc cài đặt chia sẻ hiện hữu.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Trước đây, quản trị viên chỉ được trao quyền kiểm soát rộng rãi đối với cài đặt chia sẻ cho Drive, có nghĩa là lựa chọn giữa các tùy chọn như: không chia sẻ bên ngoài hoặc chỉ chia sẻ với các miền đáng tin cậy.

Bằng cách bật phiên bản beta quy tắc tin cậy, quản trị viên hiện có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với cách có thể chia sẻ tệp, cả trong và ngoài tổ chức. Ví dụ: quản trị viên có thể giới hạn những gì mà nhân viên tuyến đầu phải có quyền truy cập so với các bộ phận khác trong tổ chức.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: quản trị viên đủ điều kiện có thể bật tính năng này trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên bằng cách đi tới Quy tắc > Bật quy tắc tin cậy. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các quy tắc tin cậy.

  • Người dùng cuối: quy tắc tin cậy của quản trị viên sẽ xác định người có thể chia sẻ và cộng tác trên các tệp Drive.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: có thể bật quy tắc tin cậy ngay hôm nay trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên bằng cách đi tới Quy tắc> Bật quy tắc tin cậy.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Plus, Enterprise Standard, Education Plus và Education Standard.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech