Tham gia các cuộc họp được mã hóa phía máy khách từ thiết bị di động

Tháng 8 28, 2023


Tính năng mới:

Bắt đầu từ hôm nay, người dùng có thể tham gia cuộc họp được mã hóa phía khách hàng trực tiếp từ ứng dụng Google Meet và Calendar.

Mã hóa phía máy khách cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát trực tiếp các khóa mã hóa và dịch vụ nhận dạng xác thực các khóa đó. Hơn nữa, mã hóa phía máy khách đảm bảo rằng Google không thể truy cập nội dung âm thanh và video trong bất kỳ trường hợp nào. Thông báo ban đầu có thêm thông tin về mã hóa phía máy khách trong Meet.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên:

  • Người dùng cuối:

  • Người tham gia cuộc gọi:

    • Cuộc họp được mã hóa phía máy khách sẽ bắt đầu sau khi người tổ chức cuộc họp gọi đến — không có hạn chế hoặc thay đổi nào khác đối với người tham gia cuộc họp.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/8/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus tổ chức cuộc gọi mã hóa phía máy khách

  • Không khả dụng cho khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, The Teaching and Learning Nâng cấp, Frontline và Nonprofits.

Nguồn: LVtech