Sửa lỗi chính tả và ngữ pháp trong Google Docs

Tháng 2 28, 2022


Google Docs có thể tự động sửa lỗi chính tả và đưa ra đề xuất về chính tả và ngữ pháp. Người dùng có thể tắt tính năng tự động sửa lỗi và mục đề xuất trong phần cài đặt Google Docs.

Trên máy tính:

Tự động sửa lỗi chính tả và các đề xuất ngữ pháp khả dụng bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha. Tính năng tự động sửa lỗi cũng khả dụng bằng tiếng Đức. Đề xuất chính tả và ngữ pháp cũng khả dụng bằng tiếng Ý. Đề xuất ngữ pháp cũng khả dụng bằng tiếng Nhật.

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp

Người dùng có thể kiểm tra chính tả và ngữ pháp, sau đó chấp nhận hoặc bỏ qua các sửa chữa. 

 1. Mở tài liệu trong Google Documents .

 2. Ở trên cùng bên trái, nhấp vào Kiểm tra chính tả Kiểm tra chính tả. Một hộp sẽ mở ra ở góc trên cùng bên phải.

 • Để sử dụng mục đề xuất, hãy nhấp vào phần Thay đổi.

 • Để sử dụng mục đề xuất cho toàn bộ tài liệu, bên cạnh mục Thay đổi, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên Xuống Mũi tên xuống sau đó Thay đổi tất cả.

 • Để bỏ qua mục đề xuất, hãy nhấp vào phần Bỏ qua.

 • Nếu bạn muốn bỏ qua tất cả các trường hợp của từ, bên cạnh mục Bỏ qua, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống sau đó Bỏ qua tất cả.​

Nếu người dùng đã bật đề xuất chính tả và ngữ pháp, các từ sai chính tả sẽ được gạch chân màu đỏ và đề xuất ngữ pháp được gạch chân màu xanh lam. Tìm hiểu cách bật hoặc tắt đề xuất

Để nhanh chóng chấp nhận hoặc bỏ qua các chỉnh sửa: 

 1. Nhấp Tab để chấp nhận đề xuất.

 2. Bấm chuột phải vào gạch dưới màu đỏ hoặc xanh lam. 

 • Để chấp nhận đề xuất, hãy nhấp vào từ đã chỉnh sửa. 

 • Để bỏ qua đề xuất, hãy nhấp vào  Bỏ qua .

 • Để báo cáo một đề xuất không chính xác, hãy nhấp vào Phản hồi về đề xuất .

Thêm một từ vào từ điển gợi ý chính tả

Người dùng có thể thêm các từ vào từ điển để Tài liệu không xác định chúng là sai chính tả.

 1. Mở tài liệu trong Google Documents .

 2. Ở trên cùng bên trái, nhấp vào Kiểm tra chính tả Kiểm tra chính tả. Một hộp sẽ mở ra ở góc trên cùng bên phải.

 3. Để thêm một từ xuất hiện trong trình kiểm tra chính tả vào từ điển, hãy nhấp vào Thêm vào từ điển .

Xóa một từ khỏi từ điển

Người dùng có thể xóa một từ khỏi từ điển.

 1. Mở tài liệu trong Google Documents .

 2. Bấm chuột phải vào từ.

 3. Chọn Xóa khỏi từ điển cá nhân .

Tắt tính năng tự động sửa lỗi

Tính năng tự động sửa lỗi có thể tự động sửa lỗi viết hoa và chính tả trong Google Docs. Tính năng này cũng có thể tự động phát hiện các liên kết, danh sách và câu trích dẫn.

Tính năng tự động sửa lỗi khả dụng với:

 • Tiếng Anh 

 • Tiếng Tây Ban Nha 

 • Tiếng Pháp 

 • Tiếng Bồ Đào Nha

 • Tiếng Đức

 • Tiếng Nhật

 1. Mở tài liệu hoặc bản trình bày trong Google Documents.

 2. Nhấp vào Công cụ ->Tùy chọn  -> Chung.

 3. Để tắt một số tùy chọn tự động sửa lỗi nhất định, như tự động viết hoa, sửa lỗi chính tả hoặc phát hiện đường liên kết, hãy bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh chức năng đó.

 4. Nhấp OK.

Tắt các tùy chọn tự động thay thế cụ thể

 1. Mở một tài liệu trong Google Tài liệu.

 2. Nhấp vào phần Công cụ > Tùy chọn > Thay thế.

  • Để tắt các tùy chọn tự động thay thế nhất định, hãy bỏ đánh dấu hộp bên cạnh từ đó.

  • Để xóa các tùy chọn tự động thay thế, bên cạnh từ đó, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa remove.

 3. Nhấp vào OK.

Sửa lỗi chính tả của một từ

Cách thiết lập để luôn sửa chính tả của một từ cụ thể:

 1. Nhấp chuột phải vào từ đó.

 2. Nhấp vào phần Luôn sửa thành [từ].

Hủy thao tác tự động sửa lỗi

 1. Sau khi từ được sửa, hãy di con trỏ lên trên từ đó.

 2. Nhấp vào phần Hủy hoặc Tắt để tắt vĩnh viễn tùy chọn sửa lỗi đó.

Bật hoặc tắt tính năng đề xuất chính tả

Các từ viết sai chính tả được gạch chân màu đỏ. Đề xuất ngữ pháp được gạch chân bằng màu xanh lam. Để tắt đề xuất chính tả và ngữ pháp: 

 1. Mở tài liệu trong Google Documents .

 2. Nhấp vào Công cụ > Chính tả và ngữ pháp > Hiển thị đề xuất chính tả hoặc Hiển thị đề xuất ngữ pháp .

 3. Dấu kiểm sẽ biến mất để cho biết chế độ gạch chân đã tắt.

Lưu ý:  Thao tác này sẽ bật hoặc tắt đề xuất cho tất cả tài liệu. 

Giới thiệu về công nghệ máy học

Tính năng đề xuất chính tả dựa vào công nghệ máy học. Khi các mô hình hiểu ngôn ngữ sử dụng hàng tỷ cụm từ và câu phổ biến để tự động tìm hiểu về thế giới, các mô hình đó cũng có thể phản ánh các xu hướng nhận thức của con người. Việc nhận thức được điều này là một khởi đầu tốt và cuộc trò chuyện xung quanh cách xử lý vấn đề này đang diễn ra. Google cam kết tạo ra các sản phẩm hoạt động tốt cho mọi người, và đang tích cực nghiên cứu các chiến lược xu hướng và giảm nhẹ không theo dự định.

Android

Kiểm tra chính tả tài liệu 

 1. Mở ứng dụng Google Tài liệu Docs.

 2. Mở một tài liệu.

 3. Nhấp vào Chỉnh sửa Biên tập.

 4. Ở trên cùng bên phải, nhấn vào Thêm Hơn và sau đó Kiểm tra chính tả .

 5. Đề xuất chính tả sẽ hiển thị ở dưới cùng:

  • Để sử dụng một mục đề xuất chính tả, hãy nhấn vào phần Thay đổi.

  • Để bỏ qua một mục đề xuất, hãy nhấn vào phần Bỏ qua.

  • Để sử dụng mục đề xuất cho toàn bộ tài liệu, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Thay đổi tất cả.

  • Để bỏ qua tất cả các trường hợp của từ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Bỏ qua tất cả.

 6. Để ẩn chế độ "Kiểm tra lỗi chính tả", hãy nhấn vào biểu tượng Đóng Đóng.

Lưu ý: Tính năng tự động sửa lỗi chỉ khả dụng trên máy tính để bàn.

iPhone và iPad

Để kiểm tra chính tả tài liệu, hãy truy cập docs.google.com từ máy tính.

Nguồn: LVtech