Hỗ trợ bổ sung để tạo khung liên tục cho nhiều thiết bị phần cứng Google Meet hơn

Tháng 10 12, 2021


Tính năng mới:

Đóng khung liên tục là một tính năng dành cho các thiết bị phần cứng của Google Meet nhằm đảm bảo những người tham gia được đóng khung tự động cho dù họ ở đâu trong phòng họp. Google đang thực hiện hai bản cập nhật cho tính năng:

  • Khả dụng trên nhiều thiết bị hơn: Google đang bổ sung hỗ trợ tạo khung hình liên tục trên các máy ảnh được Meet chứng nhận đi kèm với bộ dụng cụ ASUS & Logitech, đặc biệt là Logitech PTZ Pro 2, Logitech MeetUp và Logitech Rally. Tính năng này trước đây chỉ có trên Máy ảnh thông minh Series One Room Kit và Máy ảnh thông minh XL.

  • Khả dụng đối với các thiết bị đủ điều kiện theo mặc định: chuyển đổi trong cài đặt máy ảnh để tạo khung liên tục hiện sẽ khả dụng đối với các thiết bị đủ điều kiện. Trước đây, tính năng này phải được bật trong Admin console. Giờ đây, chỉ trừ khi đã tắt tính năng này trong Admin console, tính năng này sẽ khả dụng dưới dạng tùy chọn trong phòng họp nhưng sẽ được tắt theo mặc định.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Việc đóng khung liên tục cho phép những người tham gia trong phòng họp trình bày tốt hơn trong một cuộc họp vì sẽ thu hút người nói trong khung hình bất kể vị trí trong phòng họp. Nhìn cận cảnh tất cả những người tham gia trong phòng giúp dễ dàng hơn trong việc:

  • Đọc nét mặt và ngôn ngữ cơ thể

  • Duy trì giao tiếp bằng mắt với những người tham gia cuộc họp

  • Thay phiên nhau một cách trôi chảy trong cuộc trò chuyện

Thông tin chi tiết:

Trừ khi đã tắt tính năng này trong Admin console, tính năng đóng khung liên tục sẽ được BẬT theo mặc định trên phần cứng Google Meet đủ điều kiện trong tổ chức.

Nếu muốn tắt để tính năng này không khả dụng trên một thiết bị riêng lẻ, quản trị viên có thể tìm cài đặt khung liên tục trên trang chi tiết thiết bị. Chuyển đổi này cũng có thể được sửa đổi thông qua tác vụ hàng loạt trên trang danh sách thiết bị.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: trừ khi đã tắt, tính năng đóng khung liên tục sẽ được BẬT theo mặc định trên phần cứng Google Meet đủ điều kiện trong tổ chức. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tạo khung.

  • Người dùng cuối: trừ khi bị quản trị viên tắt, chuyển đổi này sẽ khả dụng trên thiết bị cho tất cả các camera phòng họp đủ điều kiện nhưng sẽ được đặt thành TẮT khi bắt đầu mỗi cuộc gọi theo mặc định. Người dùng có thể bật tính năng này trong cài đặt thiết bị.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/10/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace sử dụng các thiết bị phần cứng Meet đủ điều kiện.

Nguồn: LVtech