Chế độ xem tích hợp mới hiện là trải nghiệm tiêu chuẩn của Gmail

Tháng 8 01, 2022


Vào đầu năm 2022, Google đã công bố chế độ xem tích hợp mới cho Gmail, đưa các ứng dụng quan trọng như Gmail, Chat và Meet vào một vị trí thống nhất. Trước ngày 5/8/2022 những người dùng chưa chọn tham gia sẽ bắt đầu thấy trải nghiệm mới theo mặc định, nhưng có thể hoàn nguyên về Gmail cổ điển thông qua cài đặt.

Trong vòng hai tháng tới, đây sẽ trở thành trải nghiệm mặc định không có tùy chọn hoàn nguyên.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ.

Truy cập Trung tâm trợ giúpThe Keyword để tìm hiểu thêm.

Nguồn: LVtech